Andrew Murray – Moc Krwi Jezusa

Fragmenty książki: „Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Jezusie Chrystusie bliscy przez krew Chrystusową.” Efezjan 2;13 „O ileż bardziej krew Chrystusa…oczyści sumienie nasze… abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.” Hebrajczyków 9;14 ” Bóg nie wyznaczył innego sposobu radzenia sobie z grzechem, czy też z grzesznikiem, jak tylko przez „krew”. Dla zwycięstwa nad … More Andrew Murray – Moc Krwi Jezusa

C.A. Coates – Codziennie

Sześć rzeczy, które mają miejsce w codziennym życiu chrześcijanina Fragment książki: „Jeśli Chrystus jest wystawiony przed naszymi sercami, odczuwamy przeszkody i trudności i rozumiemy potrzebę modlitwy w sposób bardzo odmienny od osoby, która nie posiada Chrystusa jako swojego celu. Nigdy na ziemi nie było człowieka, który w tak nieustanny sposób znajdowałby się w duchu modlitwy, … More C.A. Coates – Codziennie

Marian Łaszewski – Z powodu zatwardziałości serca

Fragment kazania: „A więc widzimy, że takiemu sercu zostało dane prawo odprawiania swoich żon. Nie łudźmy się, że to było miłe Bogu. Naprawdę nie łudźmy się, że taka rzecz była przyjemna dla Boga. Była koniecznością, dlatego, że ten lud był już tak daleko od Boga, tak niechętny był do Jego przykazań, że pozostało tylko Bogu … More Marian Łaszewski – Z powodu zatwardziałości serca

Biografia Christmasa Evansa

Christmas Evans (1766-1838) jednooki kaznodzieja, nazwany był również John’em Bunyan’em Walii. Fragment książki: „„Nie mogłem uwierzyć świadectwom ludzi, którzy przyszli do Kościoła z zamiarem zostania jego członkami, że nawrócili się pod wpływem mojej służby; byłem zmuszony temu uwierzyć, choć wydawało mi się to niewiarygodnym. Wzbudziło to we mnie wdzięczność dla Boga i zwiększyło moje zaufanie … More Biografia Christmasa Evansa

Andrew Murray – Mieszkaj w Chrystusie

Rozważania na temat błogosławionego życia w społeczności z Synem Bożym Przedmowa: „Jezus, podczas swego życia na ziemi, określając relację łączącą go z uczniami, używał często słów: „Naśladujcie mnie”. Tuż przed swym wniebowstąpieniem przekazał im nowe słowa, dotyczące tej wzajemnej relacji, w których chciał wyrazić większą bliskość, w jakiej odtąd pozostaną i duchową jedność z Nim w jego … More Andrew Murray – Mieszkaj w Chrystusie